Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 608 510 002

Specjalistyczny Zakład
Robót Budowlano-Wiertniczych
"EURO-WIERT" Sp. z o.o.
ul. Siarkopolowa 6
39-400 Tarnobrzeg

Certyfikaty

Firma Euro-Wiert Sp. z o.o. potwierdza swoją wiarygodność dzięki uczestnictwu w programie Rzetelna Firma oraz szeregom zdobytych certyfikatów.

zobacz więcej

Fundusze unijne

 

Informujemy, że nasza firma Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. realizuje projekt RPPK.01.04.01-18-0293/17 „Wdrożenie innowacji usługowej szansą na długofalowy wzrost konkurencyjności firmy "EUROWIERT"”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (poddziałanie 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego).

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnej ekologicznej wiertnicy pionowej kompaktowej służącej do wprowadzenia nowej innowacji produktowej (uruchomienie nowych usług wiertniczych).

Realizacji celów projektu służyć będzie zadanie: Zakup wiertnicy pionowej kompaktowej.

 

Założono osiągnięcie następujących wskaźników:

WSKAŹNIKI REZULTATU:

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni: 4 EPC

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 4 EPC

Liczba wdrożonych wyników prac: B + R  1 szt.

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 507.054,78zł

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1.

 

Wartość projektu ogółem:                                       1.1267.88,39 zł
Wydatki kwalifikowane:                                          1.1267.88,39 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:                        619.733,61 zł

 

Wiertnica GEODRILL 4R

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa.

Tytuł projektu: "Zakup wiertnicy do wierceń geotermalnych z wyposażeniem w pompę płuczkową i sprężarkę – typ GEODRILL 4R".

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 319 396,40 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 545 555,48 zł.
Nazwa beneficjenta: Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano – Wiertniczych „EURO – WIERT” Sp. z o.o.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

 

 

unia


(C) 2008 - 2024 Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies