Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 15 822 57 70

Specjalistyczny Zakład
Robót Budowlano-Wiertniczych
"EURO-WIERT" Sp. z o.o.
ul. Siarkopolowa 6
39-400 Tarnobrzeg

Certyfikaty

irma Euro-Wiert Sp. z o.o. potwierdza swoją wiarygodność dzięki uczestnictwu w programie Rzetelna Firma oraz szeregom zdobytych certyfikatów.

zobacz więcej

Kodeks Etyczny

Kodeks etycznyKodeks Etyczny oraz system wartości biznesowych i etycznych Specjalistycznego Zakładu Robót Budowlano-Wiertniczych „Euro-Wiert” Sp. z o.o. jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów. W imieniu firmy działają przełożeni wszystkich szczebli, którzy są odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do zasad oraz dbanie o ich przestrzeganie przez pozostałych pracowników. Wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie zasad, a w przypadku zauważenia ich naruszenia niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do przełożonego, prezesa lub oficera etyki.

EURO-WIERT w swej działalności biznesowej kieruje się wysokimi standardami etycznymi, budując partnerskie relacje z pracownikami, klientami, kontrahentami, dostawcami i otoczeniem lokalnym, w tym z administracją samorządową.

EURO-WIERT promuje poszanowanie dla wartości ekologicznych, dbałości o ochronę środowiska. Spółka wspiera rozwój pracowników oraz zapewnia im bezpieczne i godne warunki pracy. EURO-WIERT gwarantuje poszanowanie praw i godności każdego pracownika, jednocześnie nie dopuszczając do jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, religię, przekonania czy preferencje.

EURO-WIERT promuje etyczne postępowanie w stosunku do wszystkich swoich interesariuszy przestrzegając obowiązujących norm społecznych i prawnych, oraz stosując zasady opisane w niniejszym Kodeksie.


(C) 2008 - 2024 Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies