Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 608 510 002

Specjalistyczny Zakład
Robót Budowlano-Wiertniczych
"EURO-WIERT" Sp. z o.o.
ul. Siarkopolowa 6
39-400 Tarnobrzeg

Certyfikaty

Firma Euro-Wiert Sp. z o.o. potwierdza swoją wiarygodność dzięki uczestnictwu w programie Rzetelna Firma oraz szeregom zdobytych certyfikatów.

zobacz więcej

Wiercenia

PRACE STUDNIARSKIE:

Wiercenia
Wiercenia
Wiercenia
Wiercenia
Wiercenia
Wiercenia
Wiercenia
Wiercenia
 • Wiercenie studni głębinowych, (piezometrów),
 • Wiercenia studni szybowych,
 • Wiercenie studni odwadniających z ciągłym odwodnieniem istniejących wykopów, budynków i budowli,
 • Likwidacja otworów studziennych,
 • Pompowanie pomiarowe i kontrolno-oczyszczające studni, wraz z ustaleniem ich aktualnych zasobów,
 • Badania i analizy laboratoryjne wód głębinowych,
 • Montaż i zabudowa w studniach pomp głębinowych wraz z towarzyszącą instalacją hydrauliczno-elektryczną,
 • Opracowanie i wykonanie projektów, opinii oraz dokumentacji hydrogeologicznych i operatów wodnoprawnych.

  Studnie odgazowujące:
  Wiercenia - Studnie odgazowujące
  Wiercenia - Studnie odgazowujące
  Wiercenia - Studnie odgazowujące

PRACE WIERTNICZE:

 • Wiercenia otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych,
 • Wiercenia otworów badawczych,
 • Wiercenie otworów złożowych (np.: w celu ujęcia biogazu wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji),
 • Wiercenia otworów geologiczno rozpoznawcze i geologiczno - inżynierskie,
 • Wiercenia otworów pod pompy ciepła z wykorzystaniem wód gruntowych.

PRACE GEOTECHNICZNE:

 • Pale wiercone, mikropale i kotwy gruntowe,
 • Badania techniczne podsypek, nasypów, obwałowań ziemnych składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • Badanie i ocena przydatności budowlanej gruntów pod obiekty przemysłowe, budynki, osiedla, drogi, stacje paliw,
 • Opracowanie i wykonywanie ekspertyz, projektów, opinii oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskie.

 

Wiercenia pionowe Tarnobrzeg, Wiercenia pionowe Rzeszów, Wiercenia pionowe Podkarpackie,


(C) 2008 - 2024 Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych "EURO-WIERT" Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies